Visie

Gezinnen zijn voortdurend in beweging. Soms is het pad niet meer duidelijk omwille van problemen met de kinderen.

Samen met ouders en kinderen zoek ik, vanuit een oplossingsgerichte invalshoek, hoe het gezin terug zicht krijgt op hun weg. Ik geloof sterk in de krachten aanwezig in elk gezin, bij elk gezinslid. Therapie betekent voor mij samen met hen naar deze mogelijkheden zoeken en er op vertrouwen dat ze in de toekomst zelf terug een weg vinden om moeilijkheden het hoofd te bieden.

Overlegmomenten met andere betrokken partijen (school, hulpverlening,…) zijn mogelijk en zelfs aangewezen indien ouders en kind/jongere hiermee instemmen. Ik ben van mening dat een kind/jongere het best geholpen kan worden indien er binnen de ruimere context een aanpak gehanteerd wordt die op elkaar is afgestemd.

Elke therapie start met een kennismakingsgesprek.