Over Magda

Magda Govaert

Magda Govaert studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de K.U.Leuven. Ze volgde een postgraduaat relatie-, gezins- en systeempschychotherapie bij Context (K.U. Leuven). Verder schoolt ze zich voortdurend bij door het volgen van studiedagen rond zowel gezinstherapie als ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS).

Ze is aangesloten bij de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezins- en Systeemtherapie).

Ze is tevens werkzaam als orthopedagoge en gezinstherapeute in CAR- Antenne 3000 te Leuven. Daar werkt ze binnen een multidisciplinaire setting vooral met kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen, al dan niet in combinatie met leerproblemen, motorische, emotionele en/of gedragsproblemen. Er wordt ook nauw samengewerkt met hun gezin en andere betrokken partijen zoals school en andere hulpverleners.